https://best-body.dk

Etiske regler

Etiske regler

 • Jeg benytter kun helt neutrale olier.
 • Jeg henviser til læge, fysioterapeut eller lignende, hvis
  jeg skønner at det er mest forsvarligt.
 • Jeg behandler ikke børn og unge under 15 år uden at
  der er en forælder eller værge tilstede.
 • Jeg behandler kun 15 til 18-årige hvis der er givet tilsagn
  fra en forælder, eller værge, som også er velkommen til
  at overvære behandlingen.
 • Føres der anamnese (journal) over klienten, har denne
  altid ret til en udskrift.
 • Jeg har altid tavshedspligt medmindre andet aftales med
  klienten, forældre eller værge.
 • Jeg forpligter mig til at have en gyldig klientansvarsforsikring.